Projectfinanciering en vastgoedtransacties.

Combiparc is de spil tussen belegger, financier, vastgoedeigenaar en/of projectontwikkelaar.

Afspraak maken

Over Combiparc

Combiparc Real Estate / Facilitating Capital and Equity is de (financieel) regisseur in het tot stand brengen van vastgoedtransacties.

Onze cliënten bestaan uit ondernemingen, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven, architecten, particulieren en maatschappelijke organisaties, die wij in contact brengen met onze financiële partners, zoals particuliere en institutionele investeerders alsmede met (eind)beleggers.

Het werkgebied van Combiparc Real Estate / Facilitating Capital and Equity is niet aan een regio gebonden en bestrijkt geheel Nederland.

De kracht van onze dienstverlening zit in het kunnen combineren van de uiteenlopende expertise. Maar u kunt ook van de afzonderlijke diensten gebruikmaken.

Of het nu om advies, begeleiding of bemiddeling gaat, in combinatie of separaat: in onze aanpak staat de persoonlijke benadering en ondersteuning centraal. Het gaat altijd om maatwerk.

Ons bedrijf bestaat uit een netwerk aan business partners met ieder een achtergrond op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed, management, financiële analyses, economie of projectontwikkeling/ruimtelijke ordening, waardoor wij veel expertise in huis hebben. Er kan snel geschakeld worden door de korte lijnen, waarbij de kwaliteit en professionaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

Of het nu gaat om koop/verkoop/financiering van beleggingspanden, een compleet nieuw project, uitbreiding of herfinanciering, een goede voorbereiding is van cruciaal belang voor het succesvol realiseren van uw plannen. Om een aanvraag/aanbieding bij investeerders/beleggers soepel en voorspoedig te laten verlopen, is het belangrijk om alle informatie die van belang is bij uw aanvraag in een keer goed aan te leveren.

Diensten

Beleggen en investeren

Begeleiding bij aan- en verkooptrajecten van beleggingsobjecten waaronder commercieel vastgoed, zorgvastgoed, hotels, portefeuilles etc.

Projectfinanciering

Voorbereiding en begeleiding voor alternatieve vastgoedfinancieringen.

Meer informatie laat u terugbellen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Haalbaarheidsstudies

Op basis van een haalbaarheidsstudie kunnen beter gefundeerde beslissingen worden genomen. De resultaten van een haalbaarheidsonderzoek kunnen als ondersteuning gebruikt worden om uw financiering rond te krijgen.

Marktonderzoeken

Een goed idee is het halve werk. Door een marktonderzoek uit te (laten) voeren ziet u of uw plannen haalbaar zijn, wie uw klanten zijn, wat ze willen, hoe u zich kunt onderscheiden van de concurrenten etc.. De gehele markt wordt in kaart gebracht.

Ondernemingsplan

Wij kennen de aandachtspunten bij aanvragen/aanbiedingen en –vraagstukken. Samen met u stellen wij de business-case/het investeringsmemorandum op of voeren een fine-tuning uit.

Acquisitie

Diverse netwerken worden bewaakt om de mogelijkheden voor het onderbrengen en realiseren van projecten na te gaan. Hierbij wordt gekeken naar planning, budget en functionaliteit en uiteraard de meest geschikte partij.

Financiële onderleggers

Projecten worden doorgelicht op de mogelijkheden welke worden weergegeven in een investerings- en exploitatieprognose alsmede het cash flow model.

Contacten leggen

Wij zetten ons uitgebreide netwerk in om de juiste partijen met elkaar in contact te brengen (beleggers, investeerders, ontwikkelaars, bouwbedrijven en financiële instellingen) aan zowel de vragende als aanbiedende kant.

Due diligence

Voordat de definitieve overeenkomst wordt gesloten wordt alle aangeleverde informatie en documentatie geverifieerd. Een goed due diligence-onderzoek beschermt partijen tegen een hoop narigheid achteraf. Hierbij maken wij altijd gebruik van ervaren onderzoekers.

Contractvorming

Tijdens de contractvorming wordt bepaald welk contract voor het project gebruikt zal worden. Maar hoe kunt u weten welk contract in uw geval het beste geschikt is? Wilt u weten welke contractvorm het beste past bij uw project, of bent u op zoek naar een adviseur die de contractvorming bij uw project kan begeleiden? Wij bieden u graag een oplossing op maat.